CA EN ES

Renda bruta familiar disponible. Base 2000

Índex /Rendes / Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Descripció: Evolució 2000-2008

Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes