CA EN ES

Renda bruta familiar disponible. Catalunya

Índex /Rendes / Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Descripció: Evolució des de 2008
Font: Enquesta Demogràfica 2007

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Paraules clau: Catalunya, RBFD, renda

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes