CA EN ES

Pressupostos municipals. Ingressos. Liquidació cobrat (en milers d'euros)

Índex /Finances munic. i personal / Pressupostos municipals

Font: Serveis Econòmics
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Paraules clau: economia, Economia i Treball, Economia y Trabajo, trabajo, treball, finances municipals, finanzas municipales, despesa, gasto, hacienda, hisenda, presupuesto, presupuestos, despeses, gastos, pressupost, pressupostos

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes