CA EN ES

Renda bruta familiar disponible. Distribució percentual dels recursos principals. Sabadell

Índex /Rendes / Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Descripció: Període 2000-2008
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Paraules clau: RBFD, renda

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes