CA EN ES

Centres de treball segons els llocs de treball assalariat. Xifres relatives

Índex /Estructura empresarial / Estructura empresarial segons afiliació a la Segur
Descripció: Evolució des de 1997
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes