CA EN ES

Llocs de treball assalariat per divisió d'activitat econòmica (CCAE 1993)

Índex /Estructura empresarial / Estructura empresarial segons afiliació a la Segur
Descripció: Període 2004-2008
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes