CA EN ES

Escola

Índex /Esports / Club Esportiu Mercantil
Descripció: Temporada 2013-2014
Font: Club Esportiu Mercantil

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes