CA EN ES

Club de Tennis de Sabadell. Evolució de la massa social

Índex /Esports / Club de Tennis de Sabadell
Descripció: Evolució de la massa social des de l'any 2000
Font: Club Tennis Sabadell

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes