CA EN ES

Club Natació Sabadell. Socis

Índex /Esports / Club Natació Sabadell
Descripció: Evolució del nombre de socis des de l'any 1974
Font: Club Natació Sabadell

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes