CA EN ES

Electricitat. Potència, consum i subministraments

Índex /Consum / Electricitat
Descripció: Evolució des de l'any 2001
Font: Endesa Distribución Eléctrica, SL

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes