CA EN ES

Aigua. Abonats/des per usos

Índex /Consum / Aigua
Descripció: Evolució des de 2005
Font: Companyia d'Aigües de Sabadell S.A.

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 26/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Paraules clau: consum, consumo, aigua

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes