CA EN ES

Població de Sabadell resident a l'estranger segons lloc de naixement i continent de residència

Índex /Població / Població resident a l'estranger

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Paraules clau: padró, padrón, població, población

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes