CA EN ES

Població de Sabadell resident a l'estranger segons sexe

Índex /Població / Població resident a l'estranger
Descripció: Evolució de la població de Sabadell resident a l'estranger des de l'any 2009
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Paraules clau: padró, padrón, població, población

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes