CA EN ES

Indicadors geogràfics. Sabadell. Superfície per districtes

Índex /Territori / Indicadors geogràfics

Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Paraules clau: ciudad, ciutat, demarcació, demarcación, demarcaciones, demarcacions, districte, districtes, distrito, distritos, terme, término, territori, territorio

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes