CA EN ES

Indicadors demogràfics bàsics. Districte 7. Evolució

Índex /Població / Indicadors demogràfics bàsics
Descripció: Evolució últims cinc anys
Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Paraules clau: habitants, població, districtes, indicadors

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes