CA EN ES

Població

Moviment demogràfic
Estructura d'edats. Districtes i sectors
Indicadors demogràfics bàsics

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes