CA EN ES
Atencions ciutadanes. Sabadell

Evolució del nombre d'atencions ciutadanes efectuades pel Síndic de Greuges des de l'any 2006

Atur registrat des de gener de 2005

Evolució del nombre d'aturats i taxa d'atur segons sexe des de gener de 2005

Atur registrat per activitat

Evolució del nombre de persones aturades registrades de Sabadell per activitat des del mes de gener de 2005

Atur registrat per edat

Nombre de persones aturades registrades de Sabadell des del mes de gener de 2005

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes