CA EN ES
Mapa de la ciutat. Divisió per districtes
Mapa de la ciutat. Divisió per sectors
Mapa de la ciutat. Divisió per seccions censals
Mapa de la ciutat. Divisió per entitats de població
Mapa de la ciutat. Divisió per nuclis
Parc Fluvial del Ripoll. Característiques
Moviment demogràfic
Estructura d'edats. Districtes i sectors
Indicadors demogràfics bàsics
Estructura empresarial segons afiliació a la Seguretat Social
Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Educació infantil i primària
Educació universitària
Escola oficial d'idiomes
Alliance Française. Activitats
Mapa de les zones esportives
Gimnàstica de manteniments d'adults
Club Natació Sabadell
Unió Ciclista de Sabadell
Cercle Sabadellès 1856
Escola de Futbol de Sabadell. Competicions. 2009-2010
Activitats esportives durant la Festa Major.
Mapa dels centres d'assistència sanitària pública (Centres d'Atenció Primària)
Vigilància i control de la qualitat dels aliments
Mapa de les àrees bàsiques de serveis socials
Targeta gratuïta de transport públic
Associació de Sords de Sabadell
Pensions no contributives de la Seguretat Social
Pensions contributives
Policia Municipal
Participació: Entitats associatives
Fundació per a la Solidaritat i el desenvolupament de la Moskitia d'Hondures. Projectes i programe

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes