CA EN ES

Lliga Protectora d'Animals. Recollits, adoptats i sacrificats

Índex /Sanitat i salut pública / Lliga Protectora d'Animals
Descripció: Evolució des de l'any 2000
Font: Servei de Salut
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 16/10/2017
Data publicació: 17/10/2017

Any: 2016
Data creació: 16/10/2017
Data publicació: 17/10/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes