CA EN ES

Nombre de llicències. Sabadell

Índex /Transports / Llicències

Font: Direcció General de Trànsit

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes