CA EN ES

Nombre de guals per districtes.

Índex /Transports / Nombre de guals per districtes

Font: Servei de Gestió Tributària
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Paraules clau: ciudad, ciutat, transport, transporte, transports, transportes, locomoció, locomoción, trànsit, tránsito, circulació, circulación, vehicle, vehicles, vehículo, vehículos

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes