CA EN ES
Ciutadans estrangers. Nacionalitat segons continent

Evolució del nombre de ciutadans estrangers segons continent de procedència des de l'any 1996

Ciutadans estrangers. Nacionalitat. Sabadell

Distribució dels ciutadans estrangers segons nacionalitat.

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes