CA EN ES
Àrea sanitària de referència

Municipis de referència

Equip humà

Evolució des de l'any 2012

Llits

Evolució del nombre de llits segons tipologia des de l'any 2006

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes