CA EN ES
Índex Català de Qualitat de l'aire

Evolució des de l'any 2001

Òxids de nitrogen (Nox)

Evolució des de l'any 2005

Ozó troposfèric (O3)

Evolució des de l'any 2005

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes