CA EN ES

Anuari 2017 - Serveis socials

Mapa de les àrees bàsiques de serveis socials
Atenció social polivalent
Habitatge social
Serveis d'Atenció Domiciliària
Targeta gratuïta de transport públic
Associació de Sords de Sabadell
Càritas Interparroquial de Sabadell
ONCE Sabadell
Persones reconegudes legalment com a discapacitades a Sabadell
Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims per a persones disminuïdes
Ajuts
Pensions assistencials per vellesa i malaltia
Pensions no contributives de la Seguretat Social
Places en residències per a gent gran
Establiments de serveis socials
Serveis Penitenciaris i Rehabilitació
Renda mínima d'inserció
Pensions contributives
Rebost Solidari

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes