CA EN ES

Anuari 2017 - Sanitat i salut pública

Mapa dels centres d'assistència sanitària pública (Centres d'Atenció Primària)
Drogodependències
Casos de VIH i sida
Tuberculosi
Interrupció voluntària de l'embaràs
Vigilància i control d'equipaments
Vigilància i control de la qualitat dels aliments
Educació per a la salut
Control de plagues modernes
Lliga Protectora d'Animals
Cens d'Animals de Companyia
Desinfecció i desinsectació
Mortalitat
Oficines de farmàcia
Corporació Sanitària Parc Taulí

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes