CA EN ES

Alumnat matriculat per nivells educatius. Resum

Índex /Educació / Alumnat matriculat per nivells educatius
Descripció: Evolució des del curs 2000/2001
Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 14/12/2017
Data publicació: 15/12/2017

Any: 2016
Data creació: 14/12/2017
Data publicació: 15/12/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes