CA EN ES

Alumnat dels centres universitaris de Sabadell per estudis i cursos

Índex /Educació / Educació universitària

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Any: 2016
Data creació: 14/12/2017
Data publicació: 15/12/2017

Any: 2016
Data creació: 14/12/2017
Data publicació: 15/12/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes