CA EN ES

Relació d'equips i jugadors

Índex /Esports / Club Esportiu Mercantil
Descripció: Temporada 2013-2104
Font: Club Esportiu Mercantil

Any: 2016
Data creació: 13/11/2017
Data publicació: 14/11/2017

Any: 2016
Data creació: 13/11/2017
Data publicació: 14/11/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes