CA EN ES

Distribució de casos de VIH segons diagnòstic tardà. Sabadell

Índex /Sanitat i salut pública / Casos de VIH i sida
Descripció: Evolució 2001-2014
Font: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya (CEESCAT)

Any: 2016
Data creació: 07/11/2017
Data publicació: 08/11/2017

Any: 2016
Data creació: 07/11/2017
Data publicació: 08/11/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes