CA EN ES

Educació infantil i primària. Mobilitat interanual de l'alumnat per districtes

Índex /Educació / Educació infantil i primària
Descripció: Evolució des de l'any 2002
Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 30/10/2017
Data publicació: 31/10/2017

Any: 2016
Data creació: 30/10/2017
Data publicació: 31/10/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes