CA EN ES

Vigilància i control d'equipaments. Inspeccions realitzades

Índex /Sanitat i salut pública / Vigilància i control d'equipaments
Descripció: Evolució des de l'any 2000
Font: Servei de Salut
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 16/10/2017
Data publicació: 17/10/2017

Any: 2016
Data creació: 16/10/2017
Data publicació: 17/10/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes