CA EN ES

Accidents per tipologia de via. Vallès Occidental

Índex /Seguretat ciutadana / Sinistralitat viària

Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit

Any: 2016
Data creació: 26/09/2017
Data publicació: 27/09/2017

Any: 2016
Data creació: 26/09/2017
Data publicació: 27/09/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes