CA EN ES

Nombre de participants a l'escola

Índex /Esports / Joventut Atlètica de Sabadell

Font: Joventut Atlètica de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 21/09/2017
Data publicació: 22/09/2017

Any: 2016
Data creació: 21/09/2017
Data publicació: 22/09/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes