CA EN ES

Renfe. Mitjanes diàries. Sabadell

Índex /Transports / Trànsit ferroviari

Font: RENFE

Any: 2016
Data creació: 18/09/2017
Data publicació: 19/09/2017

Any: 2016
Data creació: 18/09/2017
Data publicació: 19/09/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes