CA EN ES

Nombre de viatgers/es i viatgers/es per dia en el transport urbà

Índex /Transports / Autobusos urbans
Descripció: Evolució des de l'any 1995
Font: Servei de Mobilitat, Trànsit i Transports
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Any: 2016
Data creació: 27/06/2017
Data publicació: 28/06/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes