CA EN ES

Renda bruta familiar disponible. Base 2010. Catalunya

Índex /Rendes / Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Descripció: Evolució 2011-2012
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes