CA EN ES

Mitjans i accions

Índex /Rendes / Banc de Sabadell
Descripció: Nombre de treballadors, oficines i evolució accions del Banc Sabadell des de l'any 2005
Font: Banc Sabadell

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes