CA EN ES

Distribució territorial d'establiments per districtes i sectors

Índex /Estructura empresarial / Activitats econòmiques
Descripció: Evolució des de l'any 2005
Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes