CA EN ES

Renda bruta familiar disponible. Distribució percentual dels recursos principals. Sabadell

Índex /Rendes / Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Descripció: Evolució des de 2008
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Paraules clau: RBFD, renda

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes