CA EN ES

Club de Tennis de Sabadell. Evolució de la massa social

Índex /Esports / Club de Tennis de Sabadell
Descripció: Evolució de la massa social des de l'any 2000
Font: Club Tennis Sabadell

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes