CA EN ES

Programes d'Esport Escolar. Participació per centres

Índex /Esports / Programes d'Esport Escolar
Descripció: Evolució des de l'any 2008
Font: Servei d'Esports
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes