CA EN ES

Electricitat. Consum

Índex /Consum / Electricitat
Descripció: Evolució del consum d'electricitat segons ús des de l'any 1999
Font: Endesa Distribución Eléctrica, SL

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes