CA EN ES

Aigua. Volums subministrats a la xarxa segons ús

Índex /Consum / Aigua
Descripció: Evolució des de l'any 1985
Font: Companyia d'Aigües de Sabadell S.A.

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Paraules clau: consum, consumo, aigua

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes