CA EN ES

Centres de treball i llocs de treball assalariat per sectors d'activitat (CCAE 2009)

Índex /Estructura empresarial / Estructura empresarial segons afiliació a la Segur
Descripció: Evolució des de l'any 2008
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes