CA EN ES

Població de Sabadell resident a l'estranger segons lloc de naixement i continent de residència

Índex /Població / Població resident a l'estranger

Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Paraules clau: padró, padrón, població, población

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes