CA EN ES

Modalitat contractual segons sexe

Índex /Treball / Contractació laboral
Descripció: Evolució del nombre de contractes laborals segons modalitat contractual des de gener de 2005
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Paraules clau: contractació