Territori

Mapa de la ciutat. Divisió per districtes
Mapa de la ciutat. Divisió per sectors
Mapa de la ciutat. Divisió per seccions censals
Mapa de la ciutat. Divisió per entitats de població
Mapa de la ciutat. Divisió per nuclis
Parc Fluvial del Ripoll. Característiques

Població

Moviment demogràfic
Estructura d'edats. Districtes i sectors
Indicadors demogràfics bàsics

Treball

Foment de l'ocupació

Estructura empresarial

Estructura empresarial segons afiliació a la Seguretat Social

Consum

Rendes

Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Transports

Comunicacions i mitjans de com.

Urbanisme i habitatge

Medi ambient

Educació

Educació infantil i primària
Educació universitària
Escola oficial d'idiomes
Alliance Française. Activitats

Cultura

Esports

Mapa de les zones esportives
Gimnàstica de manteniments d'adults
Club Natació Sabadell
Unió Ciclista de Sabadell
Cercle Sabadellès 1856
Escola de Futbol de Sabadell. Competicions. 2009-2010
Activitats esportives durant la Festa Major.

Sanitat i salut pública

Mapa dels centres d'assistència sanitària pública (Centres d'Atenció Primària)
Vigilància i control de la qualitat dels aliments

Serveis socials

Mapa de les àrees bàsiques de serveis socials
Targeta gratuïta de transport públic
Associació de Sords de Sabadell
Pensions no contributives de la Seguretat Social
Pensions contributives

Seguretat ciutadana

Policia Municipal

Drets civils i participació

Participació: Entitats associatives
Fundació per a la Solidaritat i el desenvolupament de la Moskitia d'Hondures. Projectes i programe

Política i eleccions

Finances munic. i personal