CA EN ES

Mapa de la ciutat. Divisió per entitats de població

Índex /Territori / Mapa de la ciutat. Divisió per entitats de poblaci

Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Paraules clau: ciudad, ciutat, demarcació, demarcación, demarcaciones, demarcacions, districte, districtes, distrito, distritos, terme, término, territori, territorio, divisions territorials, divisiones territoriales