CA EN ES

Desinfecció i desinsectació. Activitat a demanda. Nombre d'actuacions

Índex /Sanitat i salut pública / Desinfecció i desinsectació
Descripció: Evolució des de l'any 1997
Font: Servei de Salut
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 16/10/2017
Data publicació: 17/10/2017

Any: 2016
Data creació: 16/10/2017
Data publicació: 17/10/2017